Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #13 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/763773

Contents of this Issue

Navigation

Page 246 of 249

KSIĄŻKA Na początku lat osiemdziesiątych większość fas- cynację budził film „Gry wojenne". Z wypiekami na twarzy oglądało się możliwości informatyczne, jakie serwowała ówczesna technologia (które dziś troszeczkę jednak śmieszą) oraz wizję totalnej zagłady, jaką byłby globalny konflikt pomiędzy dwoma supermocarstwami znajdującymi się w apo- geum zimnowojennej paranoi. Świat był podzielony na dwa wrogie sobie obozy z paranoicznymi jas- trzębiami w mundurach trzymającymi trzęsące się palce nad czerwonymi przyciskami z napisami i „Launch". Układ sił był tak czytelny jak gra w kółko i krzyżyk. Tutaj na arenie pojawia się jeszcze jeden czerwony przycisk „ ". A u t o r : P Ł A S Z C Z A K Gry wojenne

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #13 PL