Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #19 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/949596

Contents of this Issue

Navigation

Page 61 of 229

Systematycznie i zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej przebiega proces budowy Wojsk Obrony Terytorialnej - piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Z dniem 15 stycznia 2018, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, 6. Mazowiecka Brygada OT pożegnała dotychczasowego dowódcę pułkownika Tomasza Białasa. Jego obowiązki przejął pułkownik Grzegorz Kaliciak. Płk. Tomasz Białas, dotychczas pełniący rolę dowódcy 6. Mazowieckie Brygady OT, w styczniu 2018 objął dowództwo nad 13 Śląską Brygadą OT. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, instruktor spadochronowy, dowódca zespołu bojowego oraz późniejszy szef pionu szkolenia Jednostki Wojskowej Komandosów w Lubińcu. Widzę praktyczną zebrał też podczas trzech misji w Afganistanie oraz Iraku, gdzie budował i szkolił lokalne siły bezpieczeństwa, m.in. do walki z terrorystami. Cenne doświadczenia wykorzystuje w procesie formowania www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #19 PL