Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #19 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/949596

Contents of this Issue

Navigation

Page 67 of 229

Walther P99 jaki jest, każdy widzi. I każdy (a na pewno wielu) słyszało o problemach z tymi pistoletami, o których głośno było po słynnym wypadku w Policji. Przez ostatnie pół roku mieliśmy okazję używać dwóch P99 z radomskiej produkcji i dziś możemy o nich co nieco napisać. S am Walther P99 jest kon- strukcją na tyle znaną, że nie ma chyba potrzeby szczegółowo jej omawiać. Dwa pistolety, z których strzelaliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, są bronią wyposażoną w spust AS (Anti-Stress) i pochodzą z jednej serii produkcyjnej, w której stan- dardem jest już zmodernizowana, stalowa płytka oporowa zamka (zaślepka). To właśnie ten element wzbudzał największe kontrowersje po wypadku z udziałem funkcjo- nariusza Policji i choć, jak wiele na to wskazuje, zaślepka nie była przyczyną incydentu, to producent zdecydował o modernizacji broni. Nie będziemy tu roztrząsać wspo- mnianego wypadku, choć uważa- my, że jego powodem jest raczej sposób eksploatacji, stopień zu- życia i stosowanie się do zaleceń producenta pistoletu niż sama broń. Co więcej, takie wypadki zdarzają się też w innych typach pistoletów, a jeśli się weźmie pod uwagę, ile P99 trafiło do Policji w Polsce i ile było takich zdarzeń (ponoć dwa), to wyjdzie, że ten pistolet nie jest Tekst/Foto: Michał Sitarski, Piotr Walerysiak www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #19 PL