Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #20 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/986912

Contents of this Issue

Navigation

Page 61 of 241

Blisko dwa lata temu, czytając amerykański artykuł poświęcony poszkodowanym weteranom misji w Iraku i Afganistanie, dowiedziałem się o urazowych uszkodzeniach mózgu (ang. Traumatic Brain Injury, TBI). Artykuł skupiał się na szerokim spektrum zaburzeń wywołanych tego rodzaju urazami. Pisano o problemach z motoryką ciała, pamięcią, psychiką, współwystępowaniu zespołu stresu pourazowego (ang. Post Traumatic Stress Disorder, PTSD), koncentracją, mową, a także zaburzeniach widzenia. Urazowe uszkodzenia mózgu (TBI) w aspekcie układu wzrokowego –nowe możliwości wsparcia neurorehabilitacji Tekst: Bartosz Szeleżyński www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #20 PL