Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 107 of 179

N a zaproszenie SHOCKFIRE wybraliśmy się w pogodny, majowy poranek na firmową, krytą strzelnicę producenta położo- ną w podwarszawskich Błoniach. Już na dzień dobry zostaliśmy po- zytywnie zaskoczeni. Pachnąca jeszcze farbą strzelnica Shockfire jak na nasze oko jest obecnie jed- ną z najnowocześniejszych krytych strzelnic w Polsce – dysponuje osią o długości 50 m, świetną wentyla- cją oraz sterowanymi za pomocą tabletu celami i oświetleniem. Nie strzelnica była jednak clue progra- mu, ale nowa amunicja. Kiedy pojawiła się propozycja przetestowania nowości z naszego rodzimego rynku – zadaliśmy sobie AKTUALNIE NA RUNKU STRZELECKIM DOSTĘPNYCH JEST WIELE RODZAJÓW AMUNICJI – MOŻNA DOWOLNIE WYBIERAĆ Z OFERTY ZARÓWNO ZAGRANICZNYCH, JAK I KRAJOWYCH PRODUCENTÓW. NIE SĄDZILIŚMY, ŻE W TEJ KWESTII MOŻE NAS JESZCZE COŚ ZASKOCZYĆ I TO BARDZO POZYTYWNIE. POSTANOWILIŚMY OSTATNIO PRZETESTOWAĆ JEDNĄ Z TEGOROCZNYCH PREMIER W TYM SEGMENCIE – AMUNICJĘ SHOCKFIRE. T E K S T: B O RYS K U L K A F OTO: B O RYS K U L K A , S H O C K F I R E , S C O P E R P R AMUNICJA SHOCKFIRE SHOCKFIRE – STRZELANIE MNIEJ SZKODLIWE www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL