Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 108 of 179

pytanie, co takiego niezwykłego i in- nowacyjnego może być w kolejnych „kulkach"? Zanim rozpoczęliśmy strzelanie, poprosiliśmy witającego nas na strzelnicy Dariusza Tomyska, dyrek- tora sprzedaży i współwłaściciela marki Shockfire AMMUNITION oraz szefa strzelnicy SHOCKFIRE, o kilka słów na temat innowacyjnego pro- duktu i samej marki, której pozo- stałymi współwłaścicielami są Woj- ciech Wasilewski – przedsiębiorca z Warszawy, pasjonat strzelectwa, ekspert w obrocie metali i surowców kolorowych oraz Bartosz Głowacki, SHOCKFIRE SHOCKFIRE AKCESORIA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL