Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 120 of 179

niektóre „duże dzieci" lubią się uświnić, bo przecież dzieci dzielą się na czyste i szczęśliwe. W chwili obecnej strzelni- ca jest „w rozwoju" - nie ma jeszcze pełnej infrastruktury, za- daszenia na osiach już na 100, 300 i 500 m już istnieją, a na osiach krótkich są w planach, nie ma oświetlenia i toalet na osiach, ale tojtojki znajdują się przy recepcji, na parkingu pomiędzy osiami i jedna na osi 100 m. Patrząc na to, jak Bellona się rozwija, to „jest w planach" oznacza zrobienie tego raczej szybciej niż wolniej. Ceny na strzelnicy są normalne – ani za niskie, ani za wy- sokie, a dodatkowo są bonusy w niektórych przypadkach, ale o to już należy pytać przy rezerwacji toru. Obiektywnie trzeba przyznać, że obiekt jest wielki, z ogromnym poten- cjałem i bardzo uniwersalny, będący specjalną gratką dla strzelających na więcej niż 200 metrów. A do tego blisko Warszawy. Pewnie nieraz odwiedzimy jeszcze tę strzelnicę, bo także pod kątem realizacji materiałów do artykułów oferuje bar- dzo duże możliwości. Polecamy. RELACJA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL