Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 139 of 179

padku MCDU korpus oraz rękawy pod pachami zostały wykonane z dzianiny poliestrowej TopCool o dwuwarstwo- wej konstrukcji. Warstwa w bezpośred- nim kontakcie ze skórą jest całkowicie gładka, natomiast warstwa zewnętrzna ma dość gęsto tkaną strukturę, która zwiększa powierzchnię odprowadzania wilgoci i przyspiesza wysychanie ma- teriału. Wstawki z tego materiału znaj- dują się również w rejonie szyi i karku. Materiał TopCool nie jest materiałem trudnopalnym, więc jeśli przewidujesz zagrożenie płomieniami lub podmu- chem eksplozji, to musisz poszukać innego umundurowania, np. Direct Action Vanguard. Korpus MCDU ma wielopanelową konstrukcję – przód, tył i dwa panele boczne, co poprawia pracę lekko rozciągliwego materiału. Część plecowa jest nieco wydłużona, aby w trakcie dynamicznych ruchów bluza nie wysuwała się ze spodni. MCDU została zaprojektowa- na jako bluza bojowa do noszenia pod kamizelką kuloodporną, plate carrie- rem lub innym oporządzeniem, zwłasz- cza w okresie (albo rejonie) panowania wysokich temperatur i stanowi uzu- pełnienie kompletu umundurowania MBDU, choć oczywiście można ją sto- sować również w kombinacji z dowol- nymi spodniami. Jak każdy rasowy combat shirt, MCDU opiera się na korpusie wyko- nanym z termoaktywnej, elastycznej tkaniny, która dopasowuje się do ciała użytkownika, dobrze do niego przylega i nie powoduje żadnych otarć w wyni- ku kontaktu z oporządzeniem. Dodat- kowo materiał ten odprowadza wilgoć z powierzchni skóry, co podnosi kom- fort, szczególnie podczas bardzo dyna- micznych działań bojowych albo w go- rącym i wilgotnym klimacie. W przy- www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL