Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 69 of 179

TEKST&ZDJĘCIA: MICHAŁ SITARSKI, BARTOSZ SZOŁUCHA KOMUNIKAC JA NA POLU WALKI JEST SPRAWĄ KLUCZOWĄ – DOŚWIADCZENIA Z KONFLIKTU ZBROJNEGO NA UKRAINIE WYRAŹNIE POKAZAŁY, ŻE ŁĄCZNOŚĆ BUDOWANA W OPARCIU O CY WILNE RADIOSTAC JE PMR ORAZ SIECI KOMÓRKOWE ABSOLUTNIE NIE SPRAWDZA SIĘ W SY TUAC JACH, W KTÓRYCH PRZECIWNIK DYSPONUJE SYSTEMAMI ROZPOZNANIA RADIOELEKTRONICZNEGO (ELINT) ORAZ ART YLERIĄ. UKRAIŃCY SZ YBKO PRZEKONALI SIĘ, ŻE BARDZO KRÓTKO PO ROZPOCZĘCIU TRANSMIS JI ZA POMOCĄ NA JPOPU- LARNIEJSZ YCH SYSTEMÓW OPART YCH NA ZWYKŁYCH RADIOSTAC JACH DORĘCZNYCH BŁYSKAWICZNIE NA ICH POZ YC JE BYŁ KIEROWANY BARDZO PRECYZ YJNY OSTRZAŁ ART YLERYJSKI. R30510: podstawa bezpiecznej łączności www.fragoutmag.com www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL