Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 71 of 179

Niestety, obserwując żołnierzy Wojska Polskiego na ćwiczeniach, bardzo często widzi się w ich rękach środki łączności w postaci cywilnych radiostacji PMR, takich jak Ken- wood czy Baofeng, nierzadko kupowanych za prywatne pieniądze żołnierzy. Oczywiś- cie o ile dotyczy to zadań typowo niebojowych i w trakcie ćwiczeń, to może nie razić, ale jeśli oddziały piechoty używają cywilnego sprzętu wspomaganego czasem telefo- nami komórkowymi jako podstawowego środka łączności na najniższym szczeblu to znaczy, że system łączności nie jest przemyślany. Należy budować świadomość wśród użytkowników, że radiostacje tego typu nie zapewniają bezpieczeństwa łączności (przechwycenie sygnału jest niezwykle proste), a tym bardziej, nie sprawdzą się w warunkach realnego zagrożenia ostrzałem artyleryjskim lub rakietowym. Doskonałym zamiennikiem zwykłych krótkofalówek, eliminującym podstawowe ich wady, a jednocześnie zapewniającym bezpieczeństwo i niewielkie wymiary oraz poręczność i prostotę obsługi jest system łączności oparty o kompaktowe radiostacje osobiste R35010 oferowane przez Grupę WB. W 2011 roku, WB Electronics należąca do Grupy WB, największej polskiej prywatnej firmy z branży zbrojeniowej, przejęła większość akcji słynnej firmy RADMOR SA z siedzibą w Gdyni. Obecnie Grupa WB zapewnia kompleksowe rozwiązania w dziedzinie bezpiecznej łączności dla wojs- ka oraz innych służb mundurowych, których najważniejszą cechą jest skalowalność i kompatybilność wszystkich elementów. To puzzle z jednej układanki, które tworzy spójną całość. Radiostacja osobista R35010 to miniaturowe urządzenie umożliwiające pewną i bez- pieczną komunikację na najniższym szczeblu dowodzenia, wewnątrz drużyny piecho- ty lub w niewielkiej sieci radiowej. Dzięki pracy w systemie z rozpraszaniem widma DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) radiostacje te działają w trybie impulsowym, co minimalizuje ryzyko zlokalizowania źródła transmisji przez przeciwnika. R35010 jest radiostacją cyfrową, pozwalająca pracę w czterech trybach: Ä simpleksowa, cyfrowa łączność foniczna z ręcznym włączaniem nadawania; Ä simpleksowa, cyfrowa łączność foniczna z automatyczną retransmisją; Ä dupleksowa cyfrowa łączność foniczna (tryb konferencyjny) z ręcznym włączaniem nadawania lub włączaniem nadawania głosem, z możliwością jednoczesnej transmisji danych (19,2 kb/s); Maksymalnie cztery radiostacje w danej sieci mogą nadawać jednocześnie, ilość użytkowników słuchających jest nieograniczona; Ä transmisja danych z maksymalną prędkością 125 kb/s. Aby sprostać trudnym warunkom użytkowania, radiostacja R35010 została umieszczo- na w odpornej na działanie wody i pyłu (zgodnie z normami NATO MIL-STD-810G i MIL-STD-810F) obudowie z lekkiego stopu aluminium lub magnezu (w zależności od wersji i zamówienia), co zapewnia odporność na poziomie IP67. Radiostacja R35010 nieprzypadkowo jest urządzeniem osobistym – jej wymiary to zaledwie 115 x 69 x 33 mm (z dołączoną anteną wysokość wzrasta do 180 mm), a masa wynosi jedynie 275 g (lub 345 g w przypadku obudowy z aluminium - dla porównania: „pancerne" smartfony ważą około 200 g.). Radiostacja jest zasilana dwiema bateriami AA lub akumulatorami umożliwiającymi pracę do około 17 godzin. Na przednim pan- elu obudowy umieszczony jest przycisk nadawania o średnicy 13 mm, zabezpieczony przed przypadkowym wciśnięciem „garbem" z tworzywa sztucznego znajdującym się ponad nim. Poniżej przycisku znajduje się głośnik, a pod nim mikrofon, które wyko- rzystuje się w momencie stosowania radiostacji jako urządzenia doręcznego. Ste- rowanie nadawaniem jest również możliwe za pomocą bezprzewodowego przycisku sterującego PTT, oferowanego w dwóch wersjach WPTT i DWPTT. Bezprzewodowy PTT może być umieszczony do 2 m od radiostacji. www.fragoutmag.com www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL