Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 74 of 179

Na górnym panelu obudowy wbudowane jest gniazdo audio do przyłączenia mikrofonu, zestawu nagłownego czy podobnych akcesoriów, gniazdo danych do podłączenia programatora, włącznik z regulacją głośności (trzy poziomy) wraz z pokrętłem wyboru jednego z 16 kanałów oraz gniazdo anteny. W przypadku gdy gniazda audio i danych nie są używane, zabezpiecza się je polimerowymi pokry- wami umieszczonymi na linkach, chroniącymi je przed zagubieniem. R35010 pracuje w pasmie ISM 2405-2480 MHz (2,4 GHz), a użytkownik ma do dyspozycji 16 programowalnych kanałów (raster kanałów wynosi 5 Mhz). Radio- stacja zapewnia łączność do około 1000 metrów w terenie otwartym i 300–400 metrów w terenie zabudowanym, aczkolwiek dzięki trybowi retransmisji i możli- wości połączenia z innymi systemami Grupy WB, takimi jak osobisty system dowodzenia U-GATE i tworzenia sieci typu mesh, faktyczny zasięg urządzeń może wzrastać. Producent przeprowadził próby z mocowaniem radiostacji pracujących w trybie retransmisji na dronach unoszących się nad obszarem działań - zasięg urządzenia zwiększył się wielokrotnie. Ciekawą cechą jest aktywowanie funkcji grupowości, która daje możliwość tworzenia sieci radiowych o różnorodnych strukturach realizujących wybiórcze nadawanie lub odbiór korespondencji. Można w ten sposób tworzyć m.in. sieci hierarchiczne odwzorowujące pion dowodzenia w służbach, a także sieci zinte- growane z radiostacjami wyższego szczebla. Za pomocą zestawu programującego ZPR-35010 lub ZPR-35010K możliwe jest programowanie następujących funkcji radiostacji: • rodzaj pracy – Audio, Dane, Audio + Dane; • sposób włączania nadawania – VOX, PTT; • częstotliwość pracy (niezależnie dla odbiornika i nadajnika); • poziom mocy nadajnika (400 mW/100mW/10mW/3mW); • numer ID sieci; • szybkość transmisji danych (9,6 kbps do 57,6 kbps); • brak szyfrowania lub szyfrowanie 128-bitowym kluczem AES; • czułość mikrofonu wewnętrznego, zewnętrznego oraz wejścia audio z interkomu; • głośność głośnika wewnętrznego, słuchawki zewnętrznej oraz wyjścia audio na interkom; • głośność sygnalizacji akustycznych i komunikatów głosowych oraz ich wyłączenie; • bezprzewodowe sterowanie urządzeniami dołączonymi do gniazda audio; • kierunkowe nadawanie z VOX (aktywacja głosem, a nie przyciskiem PTT) oraz odbiór rozszerzony; • sposób pracy złącza RS232 (transmisja danych autonomiczna lub sterowana). Możliwe jest także programowanie radiostacji „w polu" z wykorzystaniem minia- turowego programatora 0309/1 (tzw. fill gun), z uprzednio wgraną konfiguracją. Urządzenie zostało również wyposażone w funkcję szybkiego kasowania danych i nastaw, co pozwala na zabezpieczenie radiostacji przed dostaniem się w niepow- ołane ręce. Po wymazaniu danych i ewentualnym odzyskaniu radiostacji możliwe jest jej przywrócenie do pełnej funkcjonalności – wystarczy wgrać konfigurację na nowo. Aktualnie radiostacje R30510 oferowane są w czterech wariantach: Ä R35010 – radiostacja bez szyfrowania transmisji i bez modułu GPS; Ä R35010K – radiostacja z szyfrowaniem transmisji i bez modułu GPS; Ä R35010G – radiostacja bez szyfrowania transmisji i z modułem GPS; Ä R35010KG – radiostacja z szyfrowaniem transmisji i z modułem GPS. Dodatkowo, Grupa WB oferuje radiostację R30510 w wersji mocowanej we wnętrzu pojazdów. Adapter samochodowy umożliwia montaż radiostacji w po- jeździe i podłączenie do interkomu – pokładowej sieci łączności wewnętrznej. Podłączenie zestawu do anteny przewoźnej zwiększa zasięg urządzeń, a podpięcie do sieci pokładowej umożliwia nieprzerwaną pracę. R30510 odniosły już pierwszy sukces eksportowy – zostały zakupione przez malezyjskie siły zbrojne i obecnie stanowią podstawowy sprzęt łączności drużyn piechoty zmotoryzowanej. Dodatkowo kolejna radiostacja, w wersji pokładowej z anteną zewnętrzną, mocowana jest na pojazdach, co pozwala na zapewnienie komunikacji na szczeblu plutonu. ŁĄCZNOŚĆ

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL