Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 81 of 179

N iedawno w Internetach wpadł nam w oko tekst napisany nawet niezłą pol- szczyzną przez obcokrajowca, który pochwalił się własnoręcznie wykonanymi mo- dyfikacjami karabinka Grot S-16 FB M1. Ode- zwaliśmy się do niego i okazało się, że Nikołaj to Rosjanin z Syberii (znaczy, Sybirak), miesz- kający w Polsce i pracujący w firmie związanej z rynkiem broni palnej. W trakcie rozmowy do- wiedzieliśmy się, że karabinek poddany mody- fikacjom należy do właściciela tejże firmy, co wyjaśniło, skąd w rękach obcokrajowca znalazł się Grot. Przy okazji uzyskaliśmy tez zgodę na publikację poniższego tekstu i zdjęć modyfika- cji wykonanych w Grocie – każdy sam będzie mógł ocenić, co i jak zostało zmodyfikowane. Oczywiście tekst został wygładzony, bo choć polszczyzna oryginału jak na obcokrajowca była całkiem dobra, to jednak mimo wszystko utrudniała zrozumienie, zwłaszcza w odnie- sieniu do słownictwa technicznego – wszyst- kie opisy oddają jednak dokładnie to, co było w oryginale, włącznie z uwagami i spostrzeże- niami. Oddajmy zatem głos Nikołajowi. NA CAŁYM ŚWIECIE POPULARNY JEST TREND DO MODYFIKOWANIA BRONI – CZY TO Z CHĘCI UZYSKANIA LEPSZYCH WYNIKÓW, WYCIŚNIĘCIA WIĘCEJ, NIŻ PLANOWAŁ PRODUCENT, POPRAWIENIA COOLFACTORA CZY TEŻ WYELIMINOWANIA TEGO, CO NIE DO KOŃCA W DANEJ BRONI SIĘ UDAŁO. www.fragoutmag.com STRZAŁ 3-4/2020 (154)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL