Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 83 of 179

S erdecznie witam właścicieli karabinków MSBS/GROT i osoby, które interesuje modyfikacja MSBS i dopa- sowanie go do standardów MIL-STD, a także tych, którzy chcą strzelać z tej broni bez napotykania problemów technicznych i korzystania z gwarancji. Rozpatrzymy problemy, które ma MSBS „z pudełka". Na początek powiem, że mówimy o karabinkach produk- cji przełomu lat 2018/2019, czyli z pierwszej serii produk- cyjnej. O karabinkach wyprodukowanych od połowy 2019 r. informacji nie mam. PROBLEMY, JAKIE NAPOTKALIŚMY W OMAWIANYM KARABINKU: 1. Korozja części stalowych. Od lufy do mocowania kolby – wszędzie można zobaczyć korozję powierzchniową, która wygląda jak rudy brud na białej serwetce czy szmatce. Pro- ces korozyjny obejmuje zamek i suwadło, blok gazowy, lufę, obsadę lufy, spust, śruby mocowania stalowych elemen- tów kamory zamka, stalowe elementy kamory zamkowej. Korozja nie dotyka (albo dotyka słabo): obudowy spustu, urządzenia wylotowego, detali komory spustowej, rączki przeładowania (ale nie mocowanie rączki). 2. Korozja zespołu ruchomego: suwadło, zamek, części zamka, iglica, kolek iglicy. 3. Kiepska obróbka suwadła. Zaślepka zakrywająca otwór Zmieniony montaż tłoczyska Elementy układu gazowego po modernizacji Grot Pimp my Grot Pimp my www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL