Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 93 of 179

pędzanego nie tylko agresją, ale i narkotykami lub innymi substancjami. Maksymalne natężenie w cyklu wynosi 1.8 mA. 30 sekund działania obez- władniającego daje zaatakowanemu możliwość ucieczki w bezpieczne miejsce. Wystrzelona z urządzenia sonda ma zasięg około 4,5 metra, wystarczający na zneutralizowanie zagrożenia w bezpiecznym dystansie, bez narażania się na bezpośredni kontakt z przeciwnikiem. W komple- cie z urządzeniem dostarczane są dwie sondy oraz nabój treningowy. TASER® Pulse+ ma również drugi tryb działa- nia jako klasyczny paralizator kontaktowy, gene- rujący impuls elektryczny o napięciu 50000 V. Nowy TASER® PULSE+ jest idealnym parali- zatorem do codziennego noszenia, zgodnym ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawny- mi, zapewniającym dodatkowy poziom ochrony dzięki opcjonalnej technologii Noonlight®, aktu- alnie dostępnej tylko w wybranych lokalizacjach na świecie. Po pobraniu aplikacji Noonlight na te- lefon i zsynchronizowaniu jej z TASER® PULSE+ aplikacja natychmiast powiadomi władze za każ- dym razem, gdy zostanie uruchomiona. Oznacza to, że dyspozytor Noonlight kontaktuje się z tobą za pośrednictwem wiadomości tekstowej, na- stępnie telefonicznej, a jeśli nie odbierzesz, skon- taktuje się z policją. Aplikacja korzysta również z GPS telefonu, dzięki czemu policja zna Twoją dokładną lokalizację i może szybko Cię namierzyć. Urządzenie TASER® Pulse+ zasilane jest z dwóch popularnych i łatwo dostępnych baterii CR123, które są znacznie bardziej praktycznym rozwiązaniem niż droższe akumulatory. Baterie wystarczają na 50 strzałów. TASER® Pulse+ jest już dostępny w Polsce. To idealne urządzenie do zapewnienia bezpieczeń- stwa dla najbliższych! Tekst powstał przy współpracy z UMO sp. z o.o., przedstawicielem firmy AXXON na terenie Polski. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL