Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #31 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1298584

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 197

1. Czy biorąc pod uwagę kontekst doniesień prasowych o wątpli- wej możliwości eksploatacji helikopterów W-3 (Anakonda, Głuszec, Sokół) w dłuższym okresie czasu, Leonardo może rzucić światło na swoje długofalowe plany dotyczące przyszłości tej platformy? Utrzymanie floty śmigłowców zbudowanych na platformie W-3 (Sokół) w dłuższym terminie byłoby trudne, a nawet niemożliwe, po- nieważ, co jest typowe dla tej branży na całym świecie, producenci współpracują z wieloma podwykonawcami i w tym kontekście, nie- stety, Sokół nie będzie miał wkrótce wsparcia ze strony niektórych dostawców zlokalizowanych w Polsce. Tym samym modernizacja Sokoła jest nieopłacalna w dłuższej perspektywie. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć warunki do przeprowadzenia pro- gramu modernizacji. W-3 Next Generation jest przykładem naszego zaangażowania i przekonania do projektu modernizacyjnego, ale istnieją aspekty wykonalności, które w obecnej sytuacji są poza za- sięgiem. Polskie wojsko i inni polscy klienci instytucjonalni mogliby jednak otrzymać nowy polski śmigłowiec wielozadaniowy, który był- by produkowany w PZL-Świdnik w oparciu o sprawdzoną platformę AW139 w podobnej skali cenowej jak zmodernizowany Sokół. PZL-Świdnik wpisuje się w wieloletnią tradycję "Doliny Lotniczej" w południowo-wschodniej Polsce, a z takim doświadczeniem i dzie- dzictwem może osiągnąć więcej - nie tylko produkować komponenty i eksportować je, jako centrum doskonałości konstrukcji lotniczych, ale produkować nowe kompletne śmigłowce, które mogłyby wyle- cieć ze świdnickich zakładów w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia procedury transferu całej technologii. Wierzymy, że ten nowy polski śmigłowiec wielozadaniowy jest nie tylko rozwiązaniem na teraz, ale szansą dla polskiego przemysłu lotniczego, sił zbrojnych, rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, w tym wysoko wyspecjalizowanych. Oczywiście jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na wszelkie potrzeby i decyzje polskiego rządu, w przypadku gdyby modernizacja floty Sokół została wybrana jako opcja preferowana. WYWIAD FRAG OUT! Magazine Programy Perkoz i Kondor www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #31 PL