Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 215

Autor: Staselnik Autor: Matanya pokrywa 180° wokół pojazdu i ma cztery duże pionowe okna z pancerny- mi przysłonami. Nie wiadomo czy jest to układ detekcji, czy też może od- powiednik APS- soft kill Droida z innych Merkav. Instalacja tego systemu wymusiła przeniesienie czterech czujników systemu ostrzegającego przed opromieniowaniem wiązką lasera LWS-2 na specjalny masz zainstalowa- ny pomiędzy włazem dowódcy a ładowniczego. Nie są znane zdjęcia tego systemu montowanego na innych wersjach Rydwanu niż Mk.3D. Merkavy Mk.3D były powszechnie wykorzystywane do patrolowania terenów nadgranicznych – zwłaszcza miejsc zagrożonych ostrzałem ppk oraz granatników ppanc. Jeden pojazd stracono w 2002 roku w wspomnia- nej już serii incydentów z IED. Brak wiarygodnych danych o stratach Merkav Mk.3D podczas operacji w południowym Libanie w 2006 roku. Dostępny ma- teriał zdjęciowy pokazuje wyłącznie porażone starsze wozy Mk.3BAZ. Mimo sporadycznych trafień żaden pojazd nie został utracony podczas operacji „Płynny Ołów" w Strefie Gazy (grudzień 2008 – styczeń 2009). W 2010 roku w obszarze nadgranicznym Strefy Gazy Hamas wystrzelił ppk Kornet, które- go wczesna wersja jest w stanie pokonać do 960 mm stali za osłoną ERA. Pocisk trafił w kadłub Merkavy Mk.3 Dor Dalet i pokonał wszystkie osłony2. W porażonym pojeździe nikt nie zginął, ale następstwem tego incydentu stało się skierowanie, zdecydowanie lepiej osłoniętych, Merkav Mk.4 w rejon nadgraniczny. Można uznać, że wraz z wprowadzeniem do służby Merkav Mk.2 BATASH i Mk.3 DorDalet izraelskie czołgi wreszcie zyskały ochronę adekwatną do za- grożenia. W przypadku BATASH moduły NxRA są niewielkiej grubości, ale dobrze ekranują burty wieży oraz jej front. Również kadłub był chroniony w zdecydowanie większym zakresie kątów niż do tej pory. Można uznać za- tem że przy trafieniach prostopadłych do burt wieży pancerz ten chronił przez ręczną bronią przeciwpancerną oraz najstarszymi ppk (Konkurs, Malutka, www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL