Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #43 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1514633

Contents of this Issue

Navigation

Page 107 of 141

T E K S T : W O J C I E C H „ Ł A S U C H " Ł A C N Y F O T O : M I C H A Ł B A R T O S I E W I C Z , P R O D U C E N T OD MOMENTU, GDY POŚRÓD NASZYCH STRZELCÓW PUŚCILIŚMY INFORMACJĘ O TYM, ŻE BĘDZIEMY W POLSCE AMBASADORAMI SPUSTÓW FIRMY TRIGGERTECH Z LINII DUTY ZOSTALIŚMY ZASYPANI PYTANIAMI O NAJLEPSZY Z NICH. DLATEGO TEŻ PODZIELĘ SIĘ WAMI ZDOBYWANYMI LATAMI DOŚWIADCZENIAMI ZWIĄZANYMI Z POSZUKIWANIEM IDEALNEGO SPUSTU. OPOWIEM O MECHANIZMACH SPUSTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W KARABINKACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI O NOWOŚCI NA NASZYM RYNKU – SPUSTACH SERII DUTY FIRMY TRIGGERTECH. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #43 PL