Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 179

BWP ASCOD osiągnięcie w kwestii konstrukcji uzbrojenia powojennej importowanych z Izraela. Część parametrów (prędkość pojazdu, kąt pochylenia i przechylenia wozu itp.) wprowadzana jest automatycznie do systemu Landsadot Mk.2 produkcji Elbitu – podobnie jak automatyczny wybór jednej z sześciu zaprogramowanych balistyk danego rodzaju amunicji, jednakże gros parametrów wprowadzana jest ręcznie przed walką – prędkość wiatru, temperatura, wysokość nad poziomem morza, temperatura ładunków naboi itp. Oznacza to, że w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych dokładność nastaw może spadać. Celownik działonowego to monookularowy, peryskopowy celownik dzienno-nocny DNRS, również produkcji Elbitu. Tor dzienny ma stałe powiększenie 8x, a tor nocny bazuje na termowizorze formy Elop o dwóch zakresach – wąskim 8,4x i szerokim 2,3x. Identyfikacja celu o wymiarach 2,3 na 2,3 m ma być możliwa z dystansu 1 km, jego wykrycie zaś z 8 km. Do podanych wartości należy jednak podchodzić dość ostrożnie. Istnieje możliwość wyświetlania obrazu z termowizora na osobnym monitorze. DNRS dysponuje dalmierzem laserowym zdolnym ANALIZA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL